Dokumenta za venčanje

Neophodna dokumenta koja trebate pribaviti ako su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

•Izvod iz matične knjige rodjenih za buduće supružnike
• Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike
• Važeće lične karte budućih supružnika
• Po potrebi, i druga dokumenta
• Dokaz o uplaćenoj taksi

 Neophodna dokumenta koja trebate pribaviti ako je jedan od supružnika strani državljanin:

Za državljanina Republike Srbije:
• Izvod iz matične knjige rodjenih
• Uverenje o državljanstvu
• Važeća lična karta
• Po potrebi, i druga dokumenta
• Dokaz o uplaćenoj taksi

 Za stranog državljanina:
• Izvod iz matične knjige rodjenih na medjunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašcenog sudskog tumača
• Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašcenog sudskog tumača
• Važeći pasoš stranog državljanina
• Po potrebi, i druga dokumenta

 Obavezno:

Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo supružnika.

 Napomena:

Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašcenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.

 

 

23. јануара 2013. Super venčanje